Privacy Policy

Thinking-Sports Nederland, gevestigd aan Deborah Hoeve 21, 2804HH te Gouda
Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens in het kader van privacy vraagstukken:

Thinking-Sports Nederland | Mobiele SocialCast App | Optimale Social Media Promotie voor Jouw Club en Sponsoren


Deborah Hoeve 21
2804HH Gouda
Nederland
tel: +31857430243
email: privacy@thinking-sports.nl

Peter van Gameren is de Functionaris Gegevensbescherming van Thinking-Sports Nederland. Hij is te bereiken via privacy@thinking-sports.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Thinking-Sports Nederland verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken (de gegevens die daadwerkelijk worden verwerkt door Thinking-Sports Nederland zijn afhankelijk van de relatie die er op enig moment reeds bestaat tussen jouzelf en Thinking-Sports Nederland. Op het moment dat we een contract aangaan hebben we meer gegevens te verwerken dan wanneer je voor de eerste keer op onze website landt). Hier volgt een lijst van gegevens die mogelijk door ons verwerkt wordt:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@thinking-sports.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Thinking-Sports Nederland verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het aangaan van een contract namens jouw sportclub
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Thinking-Sports Nederland analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– Thinking-Sports Nederland volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
– Thinking-Sports Nederland verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Thinking-Sports Nederland neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Thinking-Sports Nederland) tussen zit. Thinking-Sports Nederland gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Wij vragen verschillende adverterende partijen als Google en Facebook om anoniem bij te houden wie onze website bezoeken en welke pagina zij bezoeken. Op basis van deze anonieme gegevens een categorie van publiek aan die we graag nog eens in een advertentie zouden willen aanspreken. Bijvoorbeeld mensen die op de pagina zijn geweest waar je de demo moet aanvragen. Zoals je zult begrijpen zijn mensen die op de aanvraag pagina geweest zijn voor ons mensen die verder zijn in hun besluitvorming om de Thinking-Sports app aan te schaffen dan mensen die op de home page landen en weg klikken.

De adverterende partijen verzamelen deze bezoekers voor ons in een categorie bezoekers. Als er genoeg mensen deze pagina hebben bezocht, vragen wij adverterende partijen de grootste gemene delers van het meest ge√Įnteresseerde publiek te nemen en mensen op hun netwerk met dezelfde karakteristieken te zoeken. Nogmaals, wij weten absoluut niet wie jij bent en waar je woont maar op basis van je geanonimiseerde surfgedrag kunnen we wel mensen vinden op advertentie netwerken die waarschijnlijk zeer ge√Įnteresseerd zijn in onze dienstverlening.

Of je surfgedrag daadwerkelijk gebruikt wordt door deze partijen (als Facebook en Google) daarover hebben wij geen enkele zeggenschap. Als je niet wilt dat je anonieme gegevens gebruikt worden om voor ons de meest waarschijnlijk ge√Įnteresseerden voor onze app te vinden in het advertentie netwerk van o.a. Facebook en Google, volg dan deze link of type de url om te zien wat je daaraan kan doen. https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Thinking-Sports Nederland bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie√ęn) van persoonsgegevens:

РVoor- en achternaam > Contracttermijn + 7 jaren > Op het moment dat deze gegevens bij ons bekend zijn, zijn we in een fase aanbeland van persoonlijk contact via email dan wel telefoon. Uiteraard zijn op dat moment deze gegevens bij ons bekend. Op het moment dat het tot een overeenkomst komt, hebben we gedurende de contracttermijn natuurlijk deze gegevens van je nodig. Vanaf het moment dat het contract wordt opgezegd, moeten wij wettelijk nog 7 volle jaren contractgegevens, inclusief de hier genoemde gegevens, bewaren om onze omzet- en belastingaangifte bij een eventuele controle te kunnen verantwoorden. Een uitzondering hierop is als je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief of een profiel aanmaakt op deze website. In dat geval bewaren we je gegevens zolang als je deze zelf aan ons ter beschikking stelt. Van de nieuwsbrief kun je je uitschrijven wanneer je wilt door de link die dit mogelijk maakt aan te klikken in één van de emails die we je gestuurd hebben. We sturen deze link in iedere email mee. Je profiel en daarmee alle gegevens die je daarin aan ons verstrekt hebt, kun je zelf verwijderen door de knoppen of linken daarvoor, die op deze website op verschillende plaatsen staan, te gebruiken.
РGeslacht > Contracttermijn + 7 jaren > Op het moment dat deze gegevens bij ons bekend zijn, zijn we in een fase aanbeland van persoonlijk contact via email dan wel telefoon. Uiteraard zijn op dat moment deze gegevens bij ons bekend. Op het moment dat het tot een overeenkomst komt, hebben we gedurende de contracttermijn natuurlijk deze gegevens van je nodig. Vanaf het moment dat het contract wordt opgezegd, moeten wij wettelijk nog 7 volle jaren contractgegevens, inclusief de hier genoemde gegevens, bewaren om onze omzet- en belastingaangifte bij een eventuele controle te kunnen verantwoorden. Een uitzondering hierop is als je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief of een profiel aanmaakt op deze website. In dat geval bewaren we je gegevens zolang als je deze zelf aan ons ter beschikking stelt. Van de nieuwsbrief kun je je uitschrijven wanneer je wilt door de link die dit mogelijk maakt aan te klikken in één van de emails die we je gestuurd hebben. We sturen deze link in iedere email mee. Je profiel en daarmee alle gegevens die je daarin aan ons verstrekt hebt, kun je zelf verwijderen door de knoppen of linken daarvoor, die op deze website op verschillende plaatsen staan, te gebruiken.
РGeboortedatum > Contracttermijn + 7 jaren > Op het moment dat deze gegevens bij ons bekend zijn, zijn we in een fase aanbeland van persoonlijk contact via email dan wel telefoon. Uiteraard zijn op dat moment deze gegevens bij ons bekend. Op het moment dat het tot een overeenkomst komt, hebben we gedurende de contracttermijn natuurlijk deze gegevens van je nodig. Vanaf het moment dat het contract wordt opgezegd, moeten wij wettelijk nog 7 volle jaren contractgegevens, inclusief de hier genoemde gegevens, bewaren om onze omzet- en belastingaangifte bij een eventuele controle te kunnen verantwoorden. Een uitzondering hierop is als je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief of een profiel aanmaakt op deze website. In dat geval bewaren we je gegevens zolang als je deze zelf aan ons ter beschikking stelt. Van de nieuwsbrief kun je je uitschrijven wanneer je wilt door de link die dit mogelijk maakt aan te klikken in één van de emails die we je gestuurd hebben. We sturen deze link in iedere email mee. Je profiel en daarmee alle gegevens die je daarin aan ons verstrekt hebt, kun je zelf verwijderen door de knoppen of linken daarvoor, die op deze website op verschillende plaatsen staan, te gebruiken.
РGeboorteplaats > Contracttermijn + 7 jaren > Op het moment dat deze gegevens bij ons bekend zijn, zijn we in een fase aanbeland van persoonlijk contact via email dan wel telefoon. Uiteraard zijn op dat moment deze gegevens bij ons bekend. Op het moment dat het tot een overeenkomst komt, hebben we gedurende de contracttermijn natuurlijk deze gegevens van je nodig. Vanaf het moment dat het contract wordt opgezegd, moeten wij wettelijk nog 7 volle jaren contractgegevens, inclusief de hier genoemde gegevens, bewaren om onze omzet- en belastingaangifte bij een eventuele controle te kunnen verantwoorden. Een uitzondering hierop is als je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief of een profiel aanmaakt op deze website. In dat geval bewaren we je gegevens zolang als je deze zelf aan ons ter beschikking stelt. Van de nieuwsbrief kun je je uitschrijven wanneer je wilt door de link die dit mogelijk maakt aan te klikken in één van de emails die we je gestuurd hebben. We sturen deze link in iedere email mee. Je profiel en daarmee alle gegevens die je daarin aan ons verstrekt hebt, kun je zelf verwijderen door de knoppen of linken daarvoor, die op deze website op verschillende plaatsen staan, te gebruiken.
РAdresgegevens > Contracttermijn + 7 jaren > Op het moment dat deze gegevens bij ons bekend zijn, zijn we in een fase aanbeland van persoonlijk contact via email dan wel telefoon. Uiteraard zijn op dat moment deze gegevens bij ons bekend. Op het moment dat het tot een overeenkomst komt, hebben we gedurende de contracttermijn natuurlijk deze gegevens van je nodig. Vanaf het moment dat het contract wordt opgezegd, moeten wij wettelijk nog 7 volle jaren contractgegevens, inclusief de hier genoemde gegevens, bewaren om onze omzet- en belastingaangifte bij een eventuele controle te kunnen verantwoorden. Een uitzondering hierop is als je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief of een profiel aanmaakt op deze website. In dat geval bewaren we je gegevens zolang als je deze zelf aan ons ter beschikking stelt. Van de nieuwsbrief kun je je uitschrijven wanneer je wilt door de link die dit mogelijk maakt aan te klikken in één van de emails die we je gestuurd hebben. We sturen deze link in iedere email mee. Je profiel en daarmee alle gegevens die je daarin aan ons verstrekt hebt, kun je zelf verwijderen door de knoppen of linken daarvoor, die op deze website op verschillende plaatsen staan, te gebruiken.
РTelefoonnummer > Contracttermijn + 7 jaren > Op het moment dat deze gegevens bij ons bekend zijn, zijn we in een fase aanbeland van persoonlijk contact via email dan wel telefoon. Uiteraard zijn op dat moment deze gegevens bij ons bekend. Op het moment dat het tot een overeenkomst komt, hebben we gedurende de contracttermijn natuurlijk deze gegevens van je nodig. Vanaf het moment dat het contract wordt opgezegd, moeten wij wettelijk nog 7 volle jaren contractgegevens, inclusief de hier genoemde gegevens, bewaren om onze omzet- en belastingaangifte bij een eventuele controle te kunnen verantwoorden. Een uitzondering hierop is als je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief of een profiel aanmaakt op deze website. In dat geval bewaren we je gegevens zolang als je deze zelf aan ons ter beschikking stelt. Van de nieuwsbrief kun je je uitschrijven wanneer je wilt door de link die dit mogelijk maakt aan te klikken in één van de emails die we je gestuurd hebben. We sturen deze link in iedere email mee. Je profiel en daarmee alle gegevens die je daarin aan ons verstrekt hebt, kun je zelf verwijderen door de knoppen of linken daarvoor, die op deze website op verschillende plaatsen staan, te gebruiken.
РE-mailadres > Contracttermijn + 7 jaren > Op het moment dat deze gegevens bij ons bekend zijn, zijn we in een fase aanbeland van persoonlijk contact via email dan wel telefoon. Uiteraard zijn op dat moment deze gegevens bij ons bekend. Op het moment dat het tot een overeenkomst komt, hebben we gedurende de contracttermijn natuurlijk deze gegevens van je nodig. Vanaf het moment dat het contract wordt opgezegd, moeten wij wettelijk nog 7 volle jaren contractgegevens, inclusief de hier genoemde gegevens, bewaren om onze omzet- en belastingaangifte bij een eventuele controle te kunnen verantwoorden. Een uitzondering hierop is als je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief of een profiel aanmaakt op deze website. In dat geval bewaren we je gegevens zolang als je deze zelf aan ons ter beschikking stelt. Van de nieuwsbrief kun je je uitschrijven wanneer je wilt door de link die dit mogelijk maakt aan te klikken in één van de emails die we je gestuurd hebben. We sturen deze link in iedere email mee. Je profiel en daarmee alle gegevens die je daarin aan ons verstrekt hebt, kun je zelf verwijderen door de knoppen of linken daarvoor, die op deze website op verschillende plaatsen staan, te gebruiken.
– IP-adres > In principe bewaren we je IP-adres voor onbepaalde tijd. > IP-adres gegevens zijn gegevens die wij niet bekijken totdat wij eventuele fraude vermoeden in het gebruik van onze app. In dat geval zullen wij ze houden tegen andere gegevens over het account en contract zoals bij ons bekend om eventuele fraude nader te onderzoeken.
РOverige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch > Totdat je zelf actie neemt > als je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief of een profiel aanmaakt op deze website laat je bepaalde gegevens achter. Tevens zou je in correspondentie of commentaren deze gegevens kunnen achterlaten. In dat geval bewaren we je gegevens zolang als je deze zelf aan ons ter beschikking stelt. Van de nieuwsbrief kun je je uitschrijven wanneer je wilt door de link die dit mogelijk maakt aan te klikken in één van de emails die we je gestuurd hebben. We sturen deze link in iedere email mee. Je profiel en daarmee alle gegevens die je daarin aan ons verstrekt hebt, kun je zelf verwijderen door de knoppen of linken daarvoor, die op deze website op verschillende plaatsen staan, te gebruiken.
– Locatiegegevens > Onbepaalde tijd > We gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld via Google Analytics om te zien of bijvoorbeeld in een bepaalde regio meer interesse is in onze app. Dit helpt ons onze advertentie inspanningen zo effectief mogelijk in te zetten door bijvoorbeeld advertenties op die locatie af te stemmen of meer advertentie budget te spenderen aan advertenties in die locatie. Deze gegevens zijn anoniem en kunnen niet naar jou als individuele gebruiker teruggeleid worden.
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website > hangt af van je cookie instellingen > We verzamelen deze gegevens om onze website te verbeteren en te zorgen dat onze app zo goed mogelijk aan de man gebracht kan worden aan alle bezoekers van onze website. Hoe je met cookies omgaat staat elders op deze pagina vermeld.
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen > hangt af van je cookie instellingen > We verzamelen deze gegevens om mensen die interesse in onze app hebben getoond op advertentienetwerken te kunnen benaderen. Of om mensen zoals de mensen die interesse hebben getoond in onze app op advertentie netwerken te kunnen vinden. Hoe je met cookies omgaat staat elders op deze pagina vermeld.
РLijst met contactgegevens van de klant via een app > Contracttermijn + 7 jaren > Op het moment dat deze gegevens bij ons bekend zijn, zijn we in een fase aanbeland van persoonlijk contact via email dan wel telefoon. Uiteraard zijn op dat moment deze gegevens bij ons bekend. Op het moment dat het tot een overeenkomst komt, hebben we gedurende de contracttermijn natuurlijk deze gegevens van je nodig. Vanaf het moment dat het contract wordt opgezegd, moeten wij wettelijk nog 7 volle jaren contractgegevens, inclusief de hier genoemde gegevens, bewaren om onze omzet- en belastingaangifte bij een eventuele controle te kunnen verantwoorden. Een uitzondering hierop is als je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief of een profiel aanmaakt op deze website. In dat geval bewaren we je gegevens zolang als je deze zelf aan ons ter beschikking stelt. Van de nieuwsbrief kun je je uitschrijven wanneer je wilt door de link die dit mogelijk maakt aan te klikken in één van de emails die we je gestuurd hebben. We sturen deze link in iedere email mee. Je profiel en daarmee alle gegevens die je daarin aan ons verstrekt hebt, kun je zelf verwijderen door de knoppen of linken daarvoor, die op deze website op verschillende plaatsen staan, te gebruiken.
– Internetbrowser en apparaat type > Onbepaalde tijd > We gebruiken deze gegevens anoniem om onze website zo in te richten dat deze het meest voordelig voor de dag komt op de meest gebruikte browsers en apparaten.
РBankrekeningnummer > c> Contracttermijn + 7 jaren > Op het moment dat deze gegevens bij ons bekend zijn, zijn we in een fase aanbeland van persoonlijk contact via email dan wel telefoon. Uiteraard zijn op dat moment deze gegevens bij ons bekend. Op het moment dat het tot een overeenkomst komt, hebben we gedurende de contracttermijn natuurlijk deze gegevens van je nodig. Vanaf het moment dat het contract wordt opgezegd, moeten wij wettelijk nog 7 volle jaren contractgegevens, inclusief de hier genoemde gegevens, bewaren om onze omzet- en belastingaangifte bij een eventuele controle te kunnen verantwoorden. Een uitzondering hierop is als je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief of een profiel aanmaakt op deze website. In dat geval bewaren we je gegevens zolang als je deze zelf aan ons ter beschikking stelt. Van de nieuwsbrief kun je je uitschrijven wanneer je wilt door de link die dit mogelijk maakt aan te klikken in één van de emails die we je gestuurd hebben. We sturen deze link in iedere email mee. Je profiel en daarmee alle gegevens die je daarin aan ons verstrekt hebt, kun je zelf verwijderen door de knoppen of linken daarvoor, die op deze website op verschillende plaatsen staan, te gebruiken.

Delen van persoonsgegevens met derden

Thinking-Sports Nederland deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Thinking-Sports Nederland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Thinking-Sports Nederland jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Wij delen de volgende gegevens met de volgende partijen om de daarbij toegevoegde redenen:

    Met Thinking Sports Solutions gevestigd in het Verenigd Koninkrijk delen wij alle gegevens die wij hebben van zowel website bezoek als ter beschikking gesteld in contact of contract. Thining-Sports Nederland functioneert als verkoopkantoor voor Thinking-Sports Solutions. Het ter beschikking stellen van de functionaliteit van de Thinking-Sports app, het aangaan van het contract, de betaling van maandelijks of jaarlijks abonnement en de gehele afhandeling van contract en levering vindt plaats tussen Thinking-Sports Solutions en jouzelf. Als we deze gegevens niet zouden delen, zou deze dienstverlening in Nederland niet kunnen bestaan.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Thinking-Sports Nederland gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Thinking-Sports Nederland gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al ge√Įnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Voor een uitgebreid overzicht van ons cookie beleid en van de cookies die we plaatsen verwijzen we je graag door naar de pagina die ons cookie beleid volledig beschrijft: https://thinking-sports.nl/cookie-beleid/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Thinking-Sports Nederland en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@thinking-sports.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Thinking-Sports Nederland wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Thinking-Sports Nederland neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@thinking-sports.nl